Кметски екип

Митко Димитров Недев - заместник-кмет

Митко Димитров Недев Заместник-кмет по "Финанси и икономическо развитие"   Роден на 30.07.1962 г. Завършил е висшето си образование в "Икономически университет" - Варна. Mагистър по икономика. За контакти: Телефон: +359 570 81814 Факс: +359 570 85122 E-mail: obshtina@kavarna.bg

Ивелина Ганчева Илиева - заместник-кмет

Ивелина Ганчева Илиева Заместник-кмет по "Европейски фондове и инвестиционна дейност"   Родена на 19.09.1985. Завършила е висшето си образование в "Икономически университет" - Варна. Магистър по мениджмънт. За контакти: Телефон: +359 570 81813 Факс: +359 570 85122 E-mail: obshtina@kavarna.bg

Дарина Андреева Колишева - секретар

Дарина Андреева Колишева Секретар   Родена на 25.05.1963 год. в гр. Каварна. Завършила Философски факултет на СУ "Климент Охридски", специалности Социология - 1987 год. и Психология - 1993 год. 1987 год. - заводски социолог в ЗБТ - гр. Каварна 1988 год. - градски социолог 1996 год. - психолог в Помощно училище – интернат “Любен Каравелов” - гр. Каварна от 1992...