Бюджет и финанси

Бюджет

Описание на Бюджет.

Сметки на общината

Справка за банкови сметки и видове плащания ОБСЛУЖВАЩА БАНКА : БАНКА ЦКБ КЛОН КАВАРНА IBAN   BIC Код за вид плащане   Наименование на БИН BG92CECB979084G4066400 CECBBGSF 441400 Патентен…

Финансови отчети

Описание на финансови отчети.

Информация за изплатени средства на превозвачите

Справки за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превоз на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на изръвшените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони 

Годишен финансов отчет на Община Каварна за 2014 г.

Годишен финансов отчет на Община Каварна за 2014 г.