Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

Годишен финансов отчет на Община Каварна за 2013 г.