Конкурси

Издаване на временни разрешения за търговска дейност на открито по чл.56 от ЗУТ

21.07.2016

Срок за изпълнение на услугата: 10 дни Такса: 10 лв Място на извършване на услугата: ОЦУИ

Издаване на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

21.07.2016

Срок за изпълнение на услугата: 15 дни Такса: 20 лв Място на извършване на услугата: ОЦУИ