Програми и Проекти

Независим живот за гражданите на Община Каварна

31.05.2016

От 1 до 19 февруари 2016 година в община Каварна, ет.2, стая 312 ще се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот за гражданите на Община Каварна”. Кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент" и „Домашен помощник" са хора с увреждания с ограничения или невъзможност за...

Яйлата-античната врата на Добруджа

19.07.2016

Община Каварна ще представи проект „Яйлата-античната врата на Добруджа“ на седмото издание на Черноморски туристически форум - Варна 2014, което се организира под патронажа на Министерството на икономиката и енергетиката, и ще се проведе в дните  от 18 до 20 септември в Гранд хотел "Димят”. Програмата на борсата включва разнообразни презентации и дискусии по актуални теми,...

Нови възможности за грижа

31.05.2016

През месец Март 2015 г. в община Каварна стартира изпълнението на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките русурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Каварна е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане...