Контакти

ОБЩИНА КАВАРНА
Адрес:
 
   9650 гр. Каварна
   Община Каварна
   Област Добрич
   ул. "Добротица" 26

Телефон: +359 (570) 8 18 18

Факс: +359 (570) 8 51 22


ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
Телефони:
Отдел "Местни данъци и такси": +359 (570) 8 18 07; +359 (570) 8 18 08; +359 (570) 8 18 09
Отдел "ГРАО":  тел.:  +359 (570) 8 18 30;  факс: +359 (570) 8 22 72
Работно място "Собственост и стопанство":  +359 (570) 8 18 38 
Работно място "Туризъм и икономическо развитие":  +359 (570) 8 18 06 
Работно място "Деловодство":  +359 (570) 8 18 04 

E-mail: obshtina@kavarna.bg