Общински детски комплекс

municipalChildrenComplex.jpg

Общински детски комплекс е извънучилищно звено, където децата пълноценно осмислят свободното си време и под ръководството на учители - специалисти развиват своите таланти и заложби. Основно ремонтираната сграда и прилежащата й площадка привличат деца от 5 до 19 години.