Структура и Телефонен указател

Структура

Структура на общинска администрация, приета с Решение на ОбС №22 (Протокол № 4/29.12.2015г.)

Телефонен указател на общинска администрация град Каварна

    Име и фамилия Длъжност Телефон e-mail Нина Ставрева Кмет 0570 81818 obshtina@kavarna.bg  Ивелина Илиева Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност" 0570 81813 0570...