Национална програма за енергийна ефективност

Полезна информация

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: o ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); o ППП (пакетно повдигани плочи); o ЕПК (едроплощен кофраж); o пълзящ кофраж и разновидностите им; o минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение (апартаменти) o многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26…

Образци на документи

  Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС 1_Покана за свикване на ОС_учредване на СС 2_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС 3_Протокол от ОС за учредяване на СС 4_Споразумение за създаване на СС 5_Заявление за интерес и финансова помощ 6_Справка за ССО 7_Покана за свикване на ОС на СС 8_Протокол от залепване на поканата за ОС…