Социални дейности

Социални звена

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Адрес: гр.Каварна, ул. "Ст.Караджа" № 35 Ръководител: Силвия Ляпова Телефон: 0570/901 97 e-mail: kavarna1@sonikstart.eu  Кои сме ние Центърът за обществена подкрепа е делегирана от държавата дейност, управлението е предоставено на фирма „СОНИК СТАРТ” ООД. В центъра се предлагат комплекс от социални услуги, насочени към превенция на…

Проекти и програми

„МБАЛ - Каварна” ЕООД разполага с 60 легла и 100 души персонал. Обслужва населението на Община Каварна и Община Шабла. „МБАЛ – Каварна” осъществява следните дейности: 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;  2. родилна помощ;  3. рехабилитация; 4. …

Меню ДСП

„МБАЛ - Каварна” ЕООД разполага с 60 легла и 100 души персонал. Обслужва населението на Община Каварна и Община Шабла. „МБАЛ – Каварна” осъществява следните дейности: 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;  2. родилна помощ;  3. рехабилитация; 4. …